İŞ MODELİNİN YAPITAŞLARI 2- 4

2- Değer Önerisi: Bu yapıtaşı, bir müşteri grubu için değer oluşturan ürün veya/ve hizmetler paketinden oluşur. Bu değer önerisi nedeni ile müşteri bir şirket ile iş yapmaya yönlendirir, müşterinin bir sorununu çözer veya bir ihtiyacını…

İŞ MODELİNİN YAPITAŞLARI – 1

Mayıs ayındaki ‘’İş Modeli İş Planı Değildir’’ konulu yazıda İş Modelinin tanımını yapmış ve Aleksander Osterwelder’ın İş Modeli Tuvalinden bahsetmiştim ve bu tuvali oluşturan dokuz yapıtaşını sıralamıştır. İş Modeli tanımına ve Tuvale daha fazla açıklık…