İŞ MODELİNİN YAPITAŞLARI 2- 4

2- Değer Önerisi: Bu yapıtaşı, bir müşteri grubu için değer oluşturan ürün veya/ve hizmetler paketinden oluşur.

Bu değer önerisi nedeni ile müşteri bir şirket ile iş yapmaya yönlendirir, müşterinin bir sorununu çözer veya bir ihtiyacını tatmin eder. Her değer önerisi, bir grup müşterinin gereksinmelerine göre hazırlanmış ürün ve/veya hizmet paketinden oluşur. Bu anlamda bakıldığında değer önerisi şirketin müşteriye sunduğu yararlar paketi toplamıdır.

Bazı değer önerileri yaratıcı ve özel hazırlanmış paketlerdir. Bazıları ise hali hazırda pazarda bulunabilen ancak değişik özellikler içeren değer önerileridir.

Bu yapıtaşını oluştururken yanıtlamamız gereken sorular şunlardır;

– Müşterimize sunduğumuz değer nedir?

– Müşterimizin hangi sorununu çözmesine yardımcı oluyoruz?

– Müşterimizin hangi ihtiyacını karşılıyoruz?

– Her müşteri grubuna sunduğumuz ürün ve hizmet paketi nedir?

Bu yapıtaşını oluştururken yanıtlamamız gereken sorular şunlardır;

– Kimin için değer yaratıyoruz?

– En önemli müşterilerimiz kimlerdir?

3-Kanallar: Bu yapıtaşı, şirketin değer önerisini müşteri gruplarına ulaştırmak için bu gruplarla nasıl iletişim kurduğunu ve onlara nasıl ulaştığını tanımlar.

İletişim, dağıtım ve satış kanalları şirketin müşteri ile olan arayüzünü oluşturur. Kanalların müşteri ile direkt ilişkide olması nedeniyle müşterinin bizimle olan deneyiminde önemli bir rol oynar.

Kanalların Fonksiyonları;

– Bir şirketin ürün ve hizmetleri konusunda müşteriler arasında farkındalık yaratmak,

– Müşteriye, şirketin sunduğu değer önerisini değerlendirme olanağı sağlamak,

– Müşterinin ürünü ve hizmetleri satınalmasına yardımcı olmak,

– Değer önerilerini müşteriye ulaştırmak,

– Satınalma sonrası destek sağlamak.

Bu yapıtaşını oluştururken yanıtlamamız gereken sorular şunlardır:

– Müşteri gruplarımız kendilerine hangi kanallar aracılığı ile ulaşılmasını istiyor?

– Şu anda onlara nasıl ulaşıyoruz?

– Kanallarımız nasıl bütünleşmektedir?

– Hangileri en etkindir?

– Kanalları müşteri ile nasıl bütünleştiriyoruz?

4-Müşteri ilişkileri: Bu yapıtaşı, şirketin belirli müşteri grupları ile ne şekilde ilişki kurduğunu tanımlar. Şirketler, belirli müşteri grupları ile ne çeşitte bir ilişki kurmak istediklerini açıklığa kavuşturmak zorundadır. Bu ilişkide kişisel ilişkiden otomatik ilişkiye kadar değişen bir yapıya sahip olabilir. Müşteri ilişkilerini yapılandıran motivesyonlar:

– Yeni Müşteri kazanmak,

– Varolan müşterileri korumak,

– Satışları artırmak,

Olabilir.

Müşteri ilişkileri müşterinin şirket ile olan deneyiminin tamanını şekellendirebilir.

Bu yapıtaşını oluştururken yanıtlamamız gereken sorular şunlardır.

– Her müşteri grubumuz, kendileri ile ne şekilde ilişki kurmamızı ve devam etmemizi istiyor?

– Bu ilişkilerden hangilerini oluşturabildik?

– Bunların maliyeti nedir?

– Bunlar İş modelimize ne kadar uyum sağlıyor?

Alexander Osterwalder, yukarıdaki ögeleri bir aray getiren bir İŞ PLANI TUVALİ hazırlamış, kendisinden izin alarak tercümesini yaptığım“İŞ MODELİ TUVALİ`ni buraya tıklayarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

_________________________________
Bu yazıyı beğendinizse aşağıdaki SHARE ON FACEBOOK veya TWEET THIS e basarak paylaşmanız benim çok işime yarayacaktır.

Teşekkür ederim.

İŞ MODELİNİN YAPITAŞLARI – 1

Mayıs ayındaki ‘’İş Modeli İş Planı Değildir’’ konulu yazıda İş Modelinin tanımını yapmış ve Aleksander Osterwelder’ın İş Modeli Tuvalinden bahsetmiştim ve bu tuvali oluşturan dokuz yapıtaşını sıralamıştır.

İş Modeli tanımına ve Tuvale daha fazla açıklık getirmek için yapıtaşlarının neler olduğunu ve bu yapıtaşlarının Tuvale nasıl yerleşerek İş Modelinin görsel yapısını ortaya koyduğunu tam olarak açıklamadığından bazı şeylerin havada kaldığını gördüm.

Bir dizi olarak bu yapıtaşlarının açıklamalarına girmek istiyorum öncelikle.

Bu yapıtaşlarını, bir şirketin veya işin varlığını sağlayan dört ana unsurun (müşteri-diğer önerisi (veya satılan şey)- alt yapı-finansal süreklilik) tanımını oluşturan unsurlardır ve bunları :

1- Müşteri Grupları,

2- Değer Önerisi ( satılan şeyler),

3- Kanallar,

4- Müşteri İlişkileri,

5- Gelir Akışı,

6- Temel Kaynaklar,

7- Temel Faaliyetler,

8- Temel Ortaklıklar,

9- Maliyet Yapısı olarak sıralanır.

Bunları tek tek ele alırsak:

1- Müşteri Grupları: Bu yapıtaşı, bir şirketin ulaşmayı ve hizmet vermeyi hedeflediği insan veya şirket gruplarıdır.Her iş modelinin temelini müşteri oluşturur, müşterisi olamayan bir işin, şirketin yaşaması olanaksızdır. Müşterilerin ihtiyaçlarını daha iyi tahmin edebilmek için müşterileri ortak ihtiyaçları, ortak davranışları ve diğer ortak özellikleri doğrultusunda gruplandırabiliriz. Bir iş modeli bir veya birden çok küçüklü büyüklü müşteri grupları tanımlayabilir. Şirket, bu müşteri gruplarından hangileri üzerinde yoğunlaşması ve hangilerini kaale alması gerektiği konusunda bilinçli bir karar vererek seçim yapmak zorundadır. Bu karar verildikten sonra müşteri gruplarının özel ihtiyaçları gözönüne alınarak bunların çevresinde bir iş modeli oluşturulabilir.

Müşterilerin gruplanmasında kullanabileceğimiz özellikler aşağıdaki gibi sıralanabilir.

-Özel ihtiyaçları olanlar

-Değişik kanallar ile ulaşılanlar

-Değişik ilişkiler gerektirenler

-Değişik karlılıklar sağlıyanlar

-Sunulan değer önerisinin değişik yanları nedeniyle satın alanlar gibi.

(Yazının devamı ilerideki günlerde tamamlanacaktır)

Alexander Osterwalder, yukarıdaki ögeleri bir aray getiren bir İŞ PLANI TUVALİ hazırlamış, kendisinden izin alarak tercümesini yaptığım“İŞ MODELİ TUVALİ`ni buraya tıklayarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

_________________________________
Bu yazıyı beğendinizse aşağıdaki SHARE ON FACEBOOK veya TWEET THIS e basarak paylaşmanız benim çok işime yarayacaktır.

Teşekkür ederim.

Follow on Feedly
Translate »