GEÇİCİ YÖNETİCİLİK (INTERIM MANAGEMENT) NEDİR ?

Bu yazı 22.10..2012 tarihinde KOBİTEK‘te yayınlanmıştır.

Kuzey Avrupa ülkelerinde uzun zamandır çok sık kullanılmakta olan, geçiş, kuruluş veya kriz dönemleri ile bir kuruluşta aniden boşalan bir pozisyonun doldurulmasına kadar olan süreçte, işinin ehli, konusunda uzman ve tecrübesi ve başarıları ile kendini kanıtlamış yöneticilerin fiilen ve geçici bir süre için yönetimde bir proje yöneticisi olarak yer almalarıdır.

Geçici yöneticiler, bir şirkete, en kısa sürede katılarak, işe alım prosedürlerine gerek kalmaksızın, kaliteli ve yüksek seviyedeki deneyim ve tecrübeyi ve hizmeti aktarırlar. Geçici bir süre içerisinde yer aldıkları üst yönetim görevinin gerektirdiği nitelikler göre oldukça fazla aşırı nitelikleri vardır ve geçici oldukları için tüm ofis politikalarından arınmış olduklarından işlerini tam ve olması gerektiği nitelikli şekilde yaparlar. Dolayısı ile danışmanlar gibi sadece tavsiyede bulunmazlar ve gerekeni yaparlar.

Yetenek ve uzmanlık alanlarındaki deneyimleri nedeni ile, geçici yöneticiler, hızla sonuçlara ulaşacaklarından şirkete oldukça büyük bir katma değer sağlarlar.

Bu katma değeri sağlarken uzmanlık alanındaki deneyimleri adaptasyon sürecini hızlandırır ve daha hızlı sonuçlara ulaşmayı başarır, aynı zamanda şirkete katılma süreleri de kısa olduğundan katma değer şirkete çok hızlı bir şekilde gelir, zaman tasarrufu sağlar.

Gene uzmanlık alanındaki deneyimleri sayesinde üst yönetim kadrolarında yer alacaklarından uygulamaya geçilme süreçlerini de kısaltacak ve sonuçlara ulaşmak hızlanacaktır.

Bağımsız ve sınırlı süre çalışacak olan bu kişiler, şirket içerisinde oluşmuş olan şirket kültürünün negatif etkilerine ve ayrıca kişisel politikalara önem vermeyeceklerinden hem bunların değişmesini sağlayacak hemde görüşlerini tarafsız bir şekilde irdeleyeceklerdir.

Ayrıca geçici yöneticilerin şirketlere maliyeti diğer alternatiflere göre, göreceli olarak daha düşüktür dünya genelinde.

AVM Açılışı – Savaş Zamanı / Barış Zamanı Yönetimi  başlıklı yazı geçici yönetim içim oldukça uygun bir örnek olarak görülebilir.

Kuruluş ve başlama sürecinde, değişim sürecinde ve/veya kilit yöneticilerden birini herhangi bir nedenden dolayı işi bırakması durumunda yeni yönetici bulunana kadar geçen bir süreçte, değişik bir ülkede bulunulacak girişimlerde, yeni bir departmanın kurulması durumunda Geçici Yönetimin özellikle küçük ve orta boy işletmelere katkısı oldukça fazladır.

İş Planı Hazırlarken Yararlanmamız Gereken Bazı Araçlar / SWOT ANALİZİ

Bu yazı 22.10..2012 tarihinde KOBİTEK‘te yayınlanmıştır.

İş Planı yaparken kullanmaktan yararlı olan araçlardan PEST analizinden sonra kullanılması yararlı olacak stratejik diğer bir analiz de SWOT Analizidir.

PEST Analizinin çevresel faktörleri ele almasına karşılık SWOT Analizi içsel faktörleri ve bunların dışsal faktörlerle dengelenmesi açısından önemlidir.

SWOT Analizi: Yapmakta olduğunuz veya yapmayı planladığınız iş için sizin/ şirketinizin:

Ortaya koyan bir matris şeklinde yapılır.

SWOT Analizini matrisi aşağıdaki gibidir:

Güçlü ve Zayıf noktalar içsel, Fırsat ve Tehditler ise dışsal faktörlerdir.

SWOT Analizinin en önemli özelliği, fırsatları güçlü olduğunuz noktaları kullanarak daha fazla değerlendirmenize ve buna karşılık zayıf olduğunuz noktaları tanımlayarak tehditlere karşı bunları minimize etmek olanağı sağlamasıdır.

Aynı şekilde rekabetin SWOT Analizini de yapmanız halinde izlenebilecek stratejiler arasında alternatif yaratarak en doğru olanını bulmanızı kolaylaştıracaktır.

SWOT Analizini yaparken başlıkların altında bazı kıstas örneklerini aşağıda gösterilmiştir, tabi ki bunlar şirketinizin/işinizin/projenizin ne olduğuna bağlı olarak daha da geliştirilmelidir.

GÜÇLÜ NOKTALAR İÇİN KRİTER ÖRNEKLERİ:

Bu kıstasları geliştirirken hem içerden hem de müşteri gözü ile bakmak çok yararlı olacaktır, ayrıca güçlü noktalarınızın neler olduğunu irdelerken sürekli olarak rakiplerin durumlarını da göz önüne almak gerekir.

ZAYIF NOKTALAR İÇİN KRİTER ÖRNEKLERİ:

Burada da hem içerden hem de müşteri taraftan bakmak gerekir. Burada ne kadar kulağa hoş gelmese de gerçekçi olmak şarttır.

FIRSATLAR İÇİN KRİTER ÖNERİLERİ:

Burada, güçlü olduğunuz yönlerin size getirebileceği fırsatların olup olmadığını irdelemek işinizi kolaylaştıracaktı, aynı şekilde güçlü olduğunuz noktalar bazı tehdit olarak gözüken noktaları ortadan kaldırabilir.

TEHDİTLER İÇİN KRİTER ÖNERİLERİ:

Fırsatları ve tehditleri ele alırken PEST Analizi oldukça yararlı bir analiz olarak size yardımcı olacaktır.


Follow on Feedly
Translate »