Yeni TTK’nın Tüm Raporlarını, “Yıllık Faaliyet Raporu” Dahil Otomayik Olarak Üretecek Bir Program

Bu tür, hayatı kolaylaştıran programlar, hele ağırlıklı olarak bürokrasiye yönelik yaptırımları kolaylaştıran araçları duyurmakta hiç sakınca görmüyorum.

Yeni TTK “Yıllık Faaliyet Raporu” dahil birçok raporlama konusunda yenilikler getirmiştir, tüm bu raporları artık FIN-MAN ile bilanço ve gelir tablosu bilgilerini excel ortamında veya el ile programa yükleyerek elde etmeniz mümkün.

Giriş işlemlerini bitirdikten sonra FIN-MAN size aşağıdaki tüm raporları TTK yönetmeliklerine bağlı kalarak üretecektir.

FIN-MAN, şirketlerin tüm bu raporlama ihtiyaçlarını sağlarken, şirket bilgilerinin sektörel genel bilgiler ile karşılaştırmasını da yaptığından, Finansal Danışmalar da bu raporlar doğrultusunda danışmanlık verdikleri şirketlere, yorumlarını da katarak faaliyetlerini hızlandırabilir.

FIN-MAN tümüyle sizlere bir karar destek sistemi ve işlerinizi kolaylaştıracak raporlar sunmak üzere bir destek sistemi olarak tasarlanmıştır.

FIN-MAN programı için www.finman.com.tr adresinden ürünler bölümünü ziyaret edebilirsiniz.

Program çıktıları için örnek raporlar bölümünü ziyaret edebilirsiniz.

Ayrıca sitede Ticaret Kanunu’na ait bilgi ve sunuşları fayda bilgiler bölümünde bulabilirsiniz.

FIN-MAN sizin için neler yapabilir:

“Yıllık Faaliyet Raporunun İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre, 10 yıl saklanmak zorunda olan 35-50 sayfalık Faaliyet Raporunu hazırlayabilir,

Aktarılan finansal bilgilerden işletmenin karşılaştırmalı analizi, dikey analizi, oran analizi kendi sektörleriyle karşılaştırmalı olarak otomatik yapar,

Yapılan analizlerin yorumlarını, girilen finansal bilgilere göre otomatik olarak yapar ve verileri grafik, pasta vb. görsel yöntemlerle anlatır,

İşletmenin risk analizini de Z-skor yöntemiyle yapar,

Finansal verilerin yanında diğer bilgiler de kullanılarak verimlilik analizleri de yapabilir,

Ayrıca, yeni TTK’ya göre avans kar dağıtımı ve yıllık kar dağıtımı, basit faiz, bileşik faiz, reeskont, anüitenin gelecek değeri, anüitenin bugünkü değeri, eşit olmayan ödemelerin gelecek değeri, eşit olmayan ödemelerin bugünkü değeri, efektif faiz, reel faiz hesaplamaları yapabilir,

İş kanunu ve TFRS’ye göre Kıdem tazminatı hesaplaması ve etkin faiz hesabı  yapar,

Bankalarda kullanılan krediler ve rotatif kredilerin faizlerinin kontrolü için hesaplamalarda yapılabilir,

Programda yapılan analizler ve bazı hesaplamalar Excel, word gibi office belgesine dönüştürüldüğü için bu belgeleri kişiselleştirerek (üzerine isim koyarak) ve ilave yorumlar yazarak danışmanlık faaliyetinizi yapmanıza yardımcı olur.


 

Leave a Reply