GEÇİCİ YÖNETİCİLERİN (Interim Management) FARK YARATAN ORTAK ÖZELLİKLERİ

Bu yazı Mehmet Akozan (FİNALİZ DANIŞMANLIK) tarafından, GEÇİCİ YÖNETİCİLİK (INTERIM MANAGEMENT) NEDİR ?” başlıklı yazıyı genişletmek amacıyla  yazılmıştır.

Geçen yazımızda geçici yöneticiliğin tanımını vermiştik. Bu yazımızda ise fark yaratan özelliklerinden sözedeceğiz.

Geçici yöneticilerin fark yaratan ortak özellikleri şöyle sıralanabilir:

1.    Yüksek vurucu etkileri vardır: Geçici yöneticilerin, hızla önemli farklar yaratma, şirket kültürünü hızlı değerlendirme ve yoğurma konusunda alışkanlıkları vardır. Onlar ısınma veya yerleşmek için zamana gereksinim duymazlar; hızla ellerindeki işe odaklanırlar.
2.    Bağımsızdırlar: Onlar şirketteki politikaların dışında kalabilirler, böylece olup bitenleri tarafsız bir konumdan değerlendirebilirler. Zor ve popüler olmayan kararların alınması gerektiği dönemlerde bu özellikle yararlı olabilir. Bu kişiler, aynı zamanda her şeyi olduğu gibi söyleyebilen, güvenilen danışmanlar olarak hareket ederler.
3.    Profesyoneldirler: Geçici yöneticiler kendi içlerinde “mikro işletmeler”dir. Kendilerini çalışanlar gibi görmezler, şirketlere çalışanların getirdiği yükleri yaratmazlar.
4.    İş hayatında kıdemlidirler: Yönetim kurulu veya yakın düzeyde çalıştıkları için geçici yöneticilerin ağırlığı ve kredibilitesi yüksektir.  Onlar işletmelere, departmanlara liderlik yapmaya alışıktırlar. Kalifikasyonları yüksektir ve etkin çözümler sunmak için önerilerde bulunurlar.
5.    Dönüşümcüdürler: Geçici yöneticilik, genellikle değişim, geçiş, iyileşme, kriz yönetimi ve dönüm noktası geçişi gibi faaliyetler üzerine odaklanır. Görevleri eksikler ve kısıtlı olanaklar içinde yapılmayı gerektirse bile onlar işe değer katar, işyerine enerji getirirler.
6.    Esnek uzmanlıkları vardır: Çok farklı işlerden oluşan güçlü sicilleri ile seçtikleri sektör ve disiplinlerde uzmanlıklarının derinlik ve genişliğini birleştirerek kullanabilirler. Bu esnek uzmanlık ile hızlı sonuçlar elde ederler.
7.    Zaman odaklıdırlar: Geçici yöneticilere kısa sürede kolayca ulaşabilirsiniz. Bir kere kolları sıvadıklarında, sonuçlara asla gereğinden fazla zamana gerek duymadan, üzerinde uzlaşılan zaman parametrelerine en uygun şekilde değer yaratırlar.

Gelecek yazımızda geçici yöneticilerin ne gibi durumlarda maksimum yarar sağlayabileceğini anlatacağız.

GEÇİCİ YÖNETİCİLİK (INTERIM MANAGEMENT) NEDİR ?

Bu yazı 22.10..2012 tarihinde KOBİTEK‘te yayınlanmıştır.

Kuzey Avrupa ülkelerinde uzun zamandır çok sık kullanılmakta olan, geçiş, kuruluş veya kriz dönemleri ile bir kuruluşta aniden boşalan bir pozisyonun doldurulmasına kadar olan süreçte, işinin ehli, konusunda uzman ve tecrübesi ve başarıları ile kendini kanıtlamış yöneticilerin fiilen ve geçici bir süre için yönetimde bir proje yöneticisi olarak yer almalarıdır.

Geçici yöneticiler, bir şirkete, en kısa sürede katılarak, işe alım prosedürlerine gerek kalmaksızın, kaliteli ve yüksek seviyedeki deneyim ve tecrübeyi ve hizmeti aktarırlar. Geçici bir süre içerisinde yer aldıkları üst yönetim görevinin gerektirdiği nitelikler göre oldukça fazla aşırı nitelikleri vardır ve geçici oldukları için tüm ofis politikalarından arınmış olduklarından işlerini tam ve olması gerektiği nitelikli şekilde yaparlar. Dolayısı ile danışmanlar gibi sadece tavsiyede bulunmazlar ve gerekeni yaparlar.

Yetenek ve uzmanlık alanlarındaki deneyimleri nedeni ile, geçici yöneticiler, hızla sonuçlara ulaşacaklarından şirkete oldukça büyük bir katma değer sağlarlar.

Bu katma değeri sağlarken uzmanlık alanındaki deneyimleri adaptasyon sürecini hızlandırır ve daha hızlı sonuçlara ulaşmayı başarır, aynı zamanda şirkete katılma süreleri de kısa olduğundan katma değer şirkete çok hızlı bir şekilde gelir, zaman tasarrufu sağlar.

Gene uzmanlık alanındaki deneyimleri sayesinde üst yönetim kadrolarında yer alacaklarından uygulamaya geçilme süreçlerini de kısaltacak ve sonuçlara ulaşmak hızlanacaktır.

Bağımsız ve sınırlı süre çalışacak olan bu kişiler, şirket içerisinde oluşmuş olan şirket kültürünün negatif etkilerine ve ayrıca kişisel politikalara önem vermeyeceklerinden hem bunların değişmesini sağlayacak hemde görüşlerini tarafsız bir şekilde irdeleyeceklerdir.

Ayrıca geçici yöneticilerin şirketlere maliyeti diğer alternatiflere göre, göreceli olarak daha düşüktür dünya genelinde.

AVM Açılışı – Savaş Zamanı / Barış Zamanı Yönetimi  başlıklı yazı geçici yönetim içim oldukça uygun bir örnek olarak görülebilir.

Kuruluş ve başlama sürecinde, değişim sürecinde ve/veya kilit yöneticilerden birini herhangi bir nedenden dolayı işi bırakması durumunda yeni yönetici bulunana kadar geçen bir süreçte, değişik bir ülkede bulunulacak girişimlerde, yeni bir departmanın kurulması durumunda Geçici Yönetimin özellikle küçük ve orta boy işletmelere katkısı oldukça fazladır.

Follow on Feedly
Translate »