İŞ PLANI ARAŞTIRMASI İLK ANALİZLER

Ağustos – Eylül 2013 tarihlerinde online olarak yaptığım İş Planı araştırmasına katılanların toplam sayısı 187.

Bu şirketleri %15’I 1 yıldan az, %14’ü 1-3 yıl, %8’I 3-5 yıl ve %64’ü 5 yıldan fazla süredir faaliyette.

05

Tüm yanıt veren şirketlerin % 51’nin İş Planı var, ancak :

1 yaşından küçük olan şirketlerin sadece %32’sinin, 1-3 yaş arasında olanların % 56’sının, 3 yaş üzerindekilerin % 55’nin İş Planı var.

Nedense genç şirketlerde İş Planı o kadar dikkate alınmamakta, şirket yaşlandıkça İş Planının varlığı artıyor, bu da İş Planı olmayan şirketlerin ömrünün daha kısa olduğu savını kanıtlıyor.

İş Planını, şirketlerin % 36’sı her yıl, % 17’si yılda 2 kez, % 42’si gerektikçe güncelliyor, % 3.5 ise hiç güncellemiyor.

06

Keşke “GEREKTİKÇE” diyenlerle yüz yüze görüşme imkanı olsa ve bu “GEREKLERİN” neden olduğunu analiz edebilsek.

İş Planı olanların % 52’si iş planını yeterli görüyor, geri kalanları ise yetersiz buluyor.

07

Aslında İş Planını yetersiz bulanların İş Planı’na ne kadar sahip olduğunu düşünmek gerek.

Neden yetersiz olduğu konusundaki bazı açıklamalar şöyle :

Aslında bu yanıtlar bir çok şeyi açıklıyor.

Analizlere devam edeceğiz.

Follow on Feedly
Translate »