ÖRGÜTLERDE “KURALLAR” VE “DAVRANIŞ BİÇİMLERİ” ARASINDAKİ FARKLAR

rulesandbeh

Geçenlerde rastladığım PACTIFY’dan Bart Vanderhaegen’in kurallar ve uygulamaları ile ilgili yazısı yine bana “kurumsallaşma” iddialarında olana birçok şirketi hatırlattı ve kendisinden izin alarak yazıyı tercüme ettim. Konu tabi ki sadece kurumsallaşma değil, konu “yönetim”.

Basit bir resim ancak birçok şeyi ifade ediyor;

1. Her örgütün kurallara ihtiyacı vardır: Ancak bunlar gerçek davranış biçilerini minimumda şekillendirebilir.

2. İnsanlar kuralları tam olarak takibetmez, her zaman arada bir “fark” bırakır.

§ Karşılaştıkları her yeni ve değişik durumda kendi mantık ve muhakemelerini kullanırlar (ne mutlu ki).

3. Kurallar, geröek davranış biçimlerine göre daha görünülebilir ve ölçülebilirdir, onun için de kuralları çok severiz.

4. Bir yönetici olarak kuralların gerçekten tam olarak uygulanmadığını ancak uygulamanın tam olarak başlaması halinde örgütün performansını geliştirebileceğinizi düşünebilirsiniz…

5. … ancak gerçeği ve örgütün gerçek performansını belirleyen kurallar değil davranış biçimleridir.

6. Kurallar üzerinde odaklanmak yerine, davranışları anlamak ve nasıl değiştirilebileceği konusuna odaklanmak daha önemlidir.

7. Yeni kurallar eklemek veya kural uygulamalarını katılaştırmak, davranış biçimlerini değiştirmek için her zaman en iyi yöntem değildir. Davranış biçimlerini değiştirecek başka dürtüler vardır, her yönetici bunları nasıl anlamalı, öğrenmeli ve örgütü içerisinde çalışanlarının çalışmalarında bunu nasıl kullanacağını organize edebilmelidir.

8. Basit işlerde bu fark çok büyük veya önemli olmayabilir, ancak işlerin karmaşık olması durumunda insanların optimum çözümleri (birlikte) bulmalarını sağlamalısınız, bunu kurallar yapamaz.

KURUSALLAŞAMAMANIN 7 GÖSTERGESİ

file000390952771Kurumsallaşma kavramı beni oldukça güldüren kavramlardan biridir. Her duyduğumda, İngilizce kurumsallaşma kelimesinin ilk akla gelen anlamı gelir aklıma. Bu da, aklı yerinde olmayan kişilerin tedavi amacıyla bir kurumda barındırılması anlamıdır.

Kurumsallaşma aslında bayraktarları tarafından çok değişik anlamlarda ve genelde de yanlış anlamda kullanılan bir kavramdır. Bu konuya

KURUMSALLAŞIRKEN KURUM TUTMAK” ve “KURUMSALLAŞMALI MI, KURUMSALLAŞMAMALI MI ?” yazılarımda değinmiştim.

Ancak bir çok şirket ve yönetici bu kavramı, muhtemelen ne olduğunu kendilerine de açıklayamadıklarından, İngilizce de en çok kullanılan anlamıyla kullanıyor sanki. Bu seviyede anlaşılmadığı ve kullanımı aşındırıldığı için de herkes ne olduğunu bilmeden ve yanlış kullanmaya başlıyor.

Geçenlerde bir reklam gördüm, “Kurumsal firma WEB sitesi hazırlanır”.Ne demek bu? Yapılacak sitenin parametrelerinden biri de 3 sayfayı geçmemesi. Zaten kopyala yapıştır tekniğini kullandıklarını anlıyorsunuz, ama neden KURUMSAL FİRMALAR için? Belli ki kime olsa yapacaklar ama yaptırana verilen kurumsallık tatmini ön planda.

Kurumsallaşamamanın belirgin olduğu şirketlerde kurumsallaşma kavramına sığındıklarının göstergeleri bence şöyle sıralanabilir:

  • Çalışanları, insan değil makina olarak algılayan firmalar,
  • Plaza da yer kiralayarak kurumsallığa geçiş yaptığını sananlar,
  • Kravat takarak kurumsallığa geçiş yaptığını sananlar,
  • Çağrı merkezi kullanmaya başlayarak kurumsallığa geçiş yaptığını sananlar,
  • Yabancı şirket ortaklığı ve sahipliği ile kurumsallaşmaya geçiş yaptığını sananlar,
  • “Biz kurumsal bir firmayız” ile söze giriş yaparak kurumsallığa geçiş yaptığını sananlar,
  • Ve en önemlisi anlamsız kurallar nedeni ile bunalmış müşteri veya çalışana, “ama biz kurumsal bir firmayız” diyerek kurumsallığa geçiş yaptığını sananlar,

Bunları duyduğunuz zaman bilin ki karşınızda kurum tutma yolunda hızla ilerleyen bir firma var.

“KURUMSALLAŞIRKEN KURUM TUTMAK” !!

Bugünkü gazetede Vahap Munyar‘ı okurken daha önce kurumsallaşma konusunda yazdığım KURUMSALLAŞMALI MI, KURUMSALLAŞMAMALI MI ?”     başlıklı yazıda söylemek istediklerimi çok güzel özetleyen bir cümleye rastladım ve hemen aktarmak istedim.

Bu özet Necati Çalışkan‘a (Makel Şirketler Grubu) ait :” Kurumsallaşma yolunda adımlar atıyoruz ama bir şeye özen gösteriyoruz, kurumsallaşırken kurum tutmamaya dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum.”

İşin özü burada yatıyor, kurumsallaşırken kurum tutmak...

 

Kurumsallaşırken nasıl kurum tutuyoruz :

ve sonunda pazardan silinmeye mahkum olduğumuzu unutarak.

Yaşamak istiyorsak kendi kurumsallık tanımımızı çok iyi yapmalıyız, ve bu tanımı yaparken aslında kurumsallaşma kavramının iş ile ne kadar çeliştiğini göz önüne almalıyız.

KURUMSALLAŞMALI MI, KURUMSALLAŞMAMALI MI ?

Kurumsallaşmanın amacı, işletmelerin sürekliliklerini sağlıyabilmeleri için kişilerden bağımsız olarak belirli sistemler silsilesi içerisinde yürütülmesidir. Bunun gereği olarak da her işlem belirli kurallar dahilinde yürümeye başlar.

Küçük ve orta boy işletmeler ile aile şirketlerinin büyüme aşamasında kaçınılmaz olduğunu varsaydımız kurumsallaşma, acaba günümüzün şartlarında da geçerlimi?

Bilginin çok hızlı arttığı ve aktığı, değişim hızının son on-onbeş yıl içerisinde logaritmik artışı ve giderek de hızlanması sonucu günümüzde hızlı hareket edebilmek, esnek olmak,proaktif olmak ve hatta bir adım ileriye giderek geleceği yaratmak işletmelerin yaşamlarını sürdürmeleri açısından ön plana çıkmıştır. Bunların sağlanabilmesi için de en gerekli altyapı yaratıcı, yüksek motivasyona sahip bir çalışanlar topluluğudur.

Buna karşılık kurumsallaşma çabaları ile koymaya başladığımız kurallar silsilesi, kendi devamını sağlıyabilmek için yeni kurallar gereğini getirecek ve işletmeyi hantal bir yapıya doğru sürükleyecektir. Bu hantal yapının, günümüz koşullarında yaşamaya devam etmesi zorlaşacağından, ya değişime uğrayacaktır ya da yok olacaktır.

Aynı nedenler çalışanların yaratıcılığını körletmeye başlayacak ve motivasyonu düşürecektir. Kurallar sisilesi, bireyi yok saymaya başlayacak ama tezat olarak insanlar tarafından yürütülen, yönetilen işletmeden soğumaya başlamasını getirecektir. İşte tam bu nokta gecikmiş bir değişim başlatma noktasıdır.

Özetlersek, kurumsallığın getirdiği hantallık, karar verme mekanizmasını olumsuz yönde etkileyerek işletmeyi yavaşlatacak ve aynı zamanda da insanlar tarafından yürütülen, yönetilen işletmelerdeki insan faktörünü unutarak arka plana itecektir ki, bu da aslında sonun başlangıcıdır.

Sanırım kurumsallaşmanın son aşamasının kurumsallaşmadan kaçmak olduğunu söylemek, günümüz şartlarının geldiği nokta açısından yanlış olmayacaktır.

_________________________________
Bu yazıyı beğendinizse aşağıdaki SHARE ON FACEBOOK veya TWEET THIS e basarak paylaşmanız benim çok işime yarayacaktır.

Teşekkür ederim.

Follow on Feedly
Translate »