İş Planı Hazırlarken Yararlanmamız Gereken Bazı Araçlar / SWOT ANALİZİ

Bu yazı 22.10..2012 tarihinde KOBİTEK‘te yayınlanmıştır.

İş Planı yaparken kullanmaktan yararlı olan araçlardan PEST analizinden sonra kullanılması yararlı olacak stratejik diğer bir analiz de SWOT Analizidir.

PEST Analizinin çevresel faktörleri ele almasına karşılık SWOT Analizi içsel faktörleri ve bunların dışsal faktörlerle dengelenmesi açısından önemlidir.

SWOT Analizi: Yapmakta olduğunuz veya yapmayı planladığınız iş için sizin/ şirketinizin:

 •   (S)trengths – Güçlü olduğu,
 •   (W)eaknesses – Zayıf olduğu noktaları,
 •   (O)pportunities – Dışsal fırsatlar ve,
 •   (T)Threats – Dışsal tehditleri

Ortaya koyan bir matris şeklinde yapılır.

SWOT Analizini matrisi aşağıdaki gibidir:

Güçlü ve Zayıf noktalar içsel, Fırsat ve Tehditler ise dışsal faktörlerdir.

SWOT Analizinin en önemli özelliği, fırsatları güçlü olduğunuz noktaları kullanarak daha fazla değerlendirmenize ve buna karşılık zayıf olduğunuz noktaları tanımlayarak tehditlere karşı bunları minimize etmek olanağı sağlamasıdır.

Aynı şekilde rekabetin SWOT Analizini de yapmanız halinde izlenebilecek stratejiler arasında alternatif yaratarak en doğru olanını bulmanızı kolaylaştıracaktır.

SWOT Analizini yaparken başlıkların altında bazı kıstas örneklerini aşağıda gösterilmiştir, tabi ki bunlar şirketinizin/işinizin/projenizin ne olduğuna bağlı olarak daha da geliştirilmelidir.

GÜÇLÜ NOKTALAR İÇİN KRİTER ÖRNEKLERİ:

 •   İşin avantajları?
 •   Yetenekleriniz nelerdir?
 •   Rekabet avantajlarınız nelerdir?
 •   Özel satış noktalarınız var mı?
 •   Kaynaklar – varlıklar – insan kaynakları?
 •   Deneyim – bilgi birikimi?
 •   Finansal kaynaklar?
 •   Pazarlama – dağıtım – tanıtım?
 •   Yaratıcı yönler?
 •   Coğrafi konum?
 •   Fiyat – değer – kalite?
 •   Özel yetkiler – vasıflar -yeterlilik?
 •   Üretim sistemi – bilgi sistemi – iletişim?
 •   Kültürel – psikolojik?
 •   Düşünce tarzı – yaklaşım?

Bu kıstasları geliştirirken hem içerden hem de müşteri gözü ile bakmak çok yararlı olacaktır, ayrıca güçlü noktalarınızın neler olduğunu irdelerken sürekli olarak rakiplerin durumlarını da göz önüne almak gerekir.

ZAYIF NOKTALAR İÇİN KRİTER ÖRNEKLERİ:

 •   İşin dezavantajları?
 •   Yetenek eksiklikleri?
 •   Rekabet gücü eksikliği?
 •   Ulaşılabilirlik sorunları?
 •   Finansal eksiklikler?
 •   Deneyim eksikliği?
 •   Zaman baskısı ve diğer baskılar?
 •   Nakit akımı sorunları?
 •   Devamlılık, mal akışı sorunları?
 •   Ana faaliyetler konusunda sorunlar?
 •   Bilgi eksikliği, planlama hataları?
 •   Moral ve liderlik eksikliği?
 •   Patent vb. sorunlar?
 •   Üretim ve sistem sorunları?
 •   Yönetim zafiyetleri?

Burada da hem içerden hem de müşteri taraftan bakmak gerekir. Burada ne kadar kulağa hoş gelmese de gerçekçi olmak şarttır.

FIRSATLAR İÇİN KRİTER ÖNERİLERİ:

 •   Pazardaki gelişmeler?
 •   Rakiplerin gücü?
 •   Endüstrinin durumu – eğilimler?
 •   Teknolojik gelişim ve yaratıcılık?
 •   Global etkiler?
 •   Yeni pazarlar?
 •   Özel hedef pazarlar?
 •   Coğrafi konum?
 •   Yeni satış noktaları?
 •   Yeni teknolojiler?
 •   İş ve ürün geliştirme?
 •   Araştırma – geliştirme?
 •   Ortaklıklar – temsilcilikler – dağıtım*
 •   Üretim hacmi?

Burada, güçlü olduğunuz yönlerin size getirebileceği fırsatların olup olmadığını irdelemek işinizi kolaylaştıracaktı, aynı şekilde güçlü olduğunuz noktalar bazı tehdit olarak gözüken noktaları ortadan kaldırabilir.

TEHDİTLER İÇİN KRİTER ÖNERİLERİ:

 •   Siyasal etkiler?
 •   Hukuksal etkiler?
 •   Çevresel etkiler?
 •   Teknolojik gelişim?
 •   Talepteki değişim?
 •   Yeni teknolojiler – fikirler?
 •   Stratejik ortaklıklar?
 •   Diğer engeller?
 •   Küresel ve yerel ekonomi?
 •   İklimsel koşullar?

Fırsatları ve tehditleri ele alırken PEST Analizi oldukça yararlı bir analiz olarak size yardımcı olacaktır.