İŞ PLANI ARAŞTIRMASI İLK ANALİZLER

Ağustos – Eylül 2013 tarihlerinde online olarak yaptığım İş Planı araştırmasına katılanların toplam sayısı 187.

Bu şirketleri %15’I 1 yıldan az, %14’ü 1-3 yıl, %8’I 3-5 yıl ve %64’ü 5 yıldan fazla süredir faaliyette.

05

Tüm yanıt veren şirketlerin % 51’nin İş Planı var, ancak :

1 yaşından küçük olan şirketlerin sadece %32’sinin, 1-3 yaş arasında olanların % 56’sının, 3 yaş üzerindekilerin % 55’nin İş Planı var.

Nedense genç şirketlerde İş Planı o kadar dikkate alınmamakta, şirket yaşlandıkça İş Planının varlığı artıyor, bu da İş Planı olmayan şirketlerin ömrünün daha kısa olduğu savını kanıtlıyor.

İş Planını, şirketlerin % 36’sı her yıl, % 17’si yılda 2 kez, % 42’si gerektikçe güncelliyor, % 3.5 ise hiç güncellemiyor.

06

Keşke “GEREKTİKÇE” diyenlerle yüz yüze görüşme imkanı olsa ve bu “GEREKLERİN” neden olduğunu analiz edebilsek.

İş Planı olanların % 52’si iş planını yeterli görüyor, geri kalanları ise yetersiz buluyor.

07

Aslında İş Planını yetersiz bulanların İş Planı’na ne kadar sahip olduğunu düşünmek gerek.

Neden yetersiz olduğu konusundaki bazı açıklamalar şöyle :

 • Yeterince güncellenmiyor olması
 • Çevre Analizleri, Pazar Analizleri daha detaylı yapılmalı
 • Planlar departmanlarla ayrıntılı olarak paylaşılamıyor.Çok dinamik bir yapı var.3 AYLIK İŞ PLANLARI HALİNDE BÖLÜNMESİ DAHA VERİMLİ OLACAKTIR.
 • Planlama zamanının planlanamaması
 • Yeterli Analizler sonucu yapılmadığını düşünüyorum. Daha reel olabilir..
 • Üzerinden geçilmiyor , güncellenmemiş olması
 • Hedefler net tanımlı değil
 • Çalışanlarla daha sık görüşülüp fikirleri alınmalı, eksiklere yoğunlaşılıp yeni iş planları oluşturulmalı.
 • Yeterince Gerçekçi değil
 • Uygulamayla planlama farkı
 • Takip edilip, geliştirilebilmeli, eksik yanlar analiz edilmeli
 • Daha iyisi için daha sık güncellenmeli
 • Hedefe giden yolda karşımıza çıkabilecek olası engelleri hesaplamadık
 • Değerlendirme ve hazırlıkta yeterli katılımın sağlanmaması
 • SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL
 • Sık sık güncellediğim için yeterli görmüyorum, eksikleri günün şartlarına göre şekilleniyor

Aslında bu yanıtlar bir çok şeyi açıklıyor.

Analizlere devam edeceğiz.

Leave a Reply