İŞ MODELİ TASARIMI

“İş Modeli” dendiğinde, modelin en önemli ögelerinden değer önerisi ve değer önerisi tasarımı çıkıyor öne. Ve genellikle baktığımızda model geliştirmeye çalışanlar veya geliştirenler buradan sonrasını neredeyse bir prosedür uygular gibi tamamlıyorlar.

“İnovasyon” (yenişim), sadece ürün inovasyonu ile kısıtlı değildir, şirketin işi nasıl yaptığını da kapsar.” diyor Raffi Amit ve “iş modeli”ni; “birbiri ile ilişkili, şirketin paydaşları için değer yaratan, faaliyetler sistemi” olarak tanımlıyor. Bu tanım, Osterwalder”in, “Bir iş modeli, bir örgütün (şirketin) yarattığı değerin, bu değeri sunuşunun ve mevcut değeri nasıl yakalayacağının mantıklı açıklamasını ortaya koyar” tanımından farklı değil.

Burada en önemli nokta, “şirket paydaşları kimlerdir?” sorusunu yanıtlarken müşterinin, şirketin iş yaptığı temel ortakların da bu paydaşlar arsında olduğunu unutmamaktır.

Amit’in kullandığı örnek iPod, bir çok bakımdan çok güzel bir örnek çünkü iPod Apple’ın iş modelini tamamen değiştirirken inovasyon sadece ürün bazında değil, şirketlerin iş yapma şeklini, ve hatta şirket paydaşlarının yapısını da inovatif olarak değiştirdi.

Sadece bir müzik dinleme aleti değil, müziğin alıcısı ve satıcısı da oldu bir anda Apple.

“İnovasyon” (yenişim), sadece ürün inovasyonu ile kısıtlı değildir, şirketin işi nasıl yaptığını da kapsar.”

Raffi Amit ve Chris Zott yaptıkları araştırmanın sonucu; “Şirketler genelde, iş modellerinin içeriği konusunda, yani iş modelinin nasıl değer yarattığı vs. konusunda yoğunlaşıyorlar. Buna karşılık iş modelinin nasıl tasarlanacağı, nasıl değiştirileceği konusuna fazla ağırlık vermiyorlar. Bu, hem eski, hem de yeni işe başlayan şirketleri kapsıyor.”

Çok az sayıda şirketin yaptığı ama yapılması gereken en önemli şeylerden biri, “İş modelimize nasıl ayarlar yapmalıyız?” sorusunu sürekli olarak yanıtlamaya çalışmaktır.

Yapmamız gereken:

İş modelimizi nasıl geliştiririz?
İş modelimize nasıl ince ayar yapabiliriz?
Daha iyi bir yöntem varmı?

sorularına sürekli yanıt aramak;

ve :

Gözlem
Sentez
Oluşturma
Geliştirme
Uygulama

döngüsünü sürekli yaşayarak işimizi dinamik bir şekilde sürekli olarak geliştirebiliriz.

İş modeli de, iş planı gibi yaşayan bir şeydir, bir kere yapıp kenara atar ve unutursanız, sürekli geliştirmek için üzerinde durmazsanız sizi yarı yolda bırakma ihtimali çok yüksektir, etrafınızdakiler ilerlerken siz geride kalırsınız.

Leave a Reply