NEDEN, NEDEN DİYE 5 DEFA SORMALIYIZ ?

İş yaşamımızda genellikle gördüğümüz sorunları olduğu gibi Kabul etmek ve bunları hızla çözmeye çalışmak eğilimindeyiz. Böyle olunca da çeşitli çözümleri deneme yanılma yoluyla uygulayarak hem zaman kaybeder, hem de bazen işimize daha fazla zarar veririz.

Aslında her sorunun altında, o sorunu yaratan başka sorunlar vardır ve bu sorunları, yani temel sorunları çözemediğimiz sürece, görünen soruna getirmeye çalışacağımız çözümler yararlı olmayacaktır.

Sorunları çözmeye girişmeden önce onların temelinde yatan sorunun ne olduğunu araştırmak ve onu çözmek ana soruna köklü bir çözüm getirecektir.

Bunun en iyi yollarından bir de, Toyota’nın geliştirip kullandığı 5 kez neden diye sormak yöntemidir.

Bu yöntemi uygularken, önce sorunu belirler ve bu NEDEN OLDU ? sorusunu sorarız.

Bu sorunun yanıtı birden fazla olabilir, bunları yazdıktan sonra bunların NEDEN OLDUĞUNU sorgular ve bunları dökeriz.

Aynı döngüyü 3 defa daha yaptığımızda temel sorunu anlama imkanımız olacak ve bunu çözerek de köklü bir çözüm getirmiş olacağız.

Leave a Reply