KÖTÜ YÖNETİCİLER ve ÇALIŞANLAR

Siz hiç cahil, cühela, çıkarcı, ne dediğini bilmez, yetersiz, bilgisiz, terbiyesiz yöneticilerle çalıştınız mı? Ben çalıştım, bahse girerim ki siz de çalışmışsınızdır. Zordur, acı verir çalışana.

Genelde patron tipi aile şirketlerinde rastlanır bu tiplere. Bu sahtekâr, kendini iyi tanıtır, muhteşem vaatlerde bulunur ve bazan, bazı aile fertleri de kanar buna ve yönetici yaparlar.

Yöneticiler, bir organizasyonun yükselmesi veya batmasında büyük rol oynar. İyi bir yönetici, çalışanın motivasyonunu artırır, hedeflerini belirler ve ulaşmasına yardım eder. Ancak, bazı yanlış seçilmiş yöneticiler, daha önce de değindiğimiz gibi, cahil, cühela, çıkarcı, ne dediğini bilmeyen, yetersiz ve bilgisiz olmalarına rağmen bir şekilde ikna ettikleri patronları sayesinde yönetime gelirler. Bu tür yöneticiler, çalışanlarının memnuniyetsizliğine ve motivasyonsuzluğuna neden olur, onların şirketten kaçmasına dahi sebep olabilirler. Ve sonuç olarak organizasyonun başarısını olumsuz etkiler, karlar ve gelirler düşer. Bu düşüş doğal olarak çalışanların gelirlerini ve çalışma güvencelerini de olumsuz etkiler.

Cahil ve cühela yöneticiler, görevlerini yerine getirmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip değildir, çalışanlarının ihtiyaçlarını anlamaz ve onların önerilerini dikkate almazlar. Bu, yine çalışanlarının motivasyonunu azaltır ve işletmenin verimliliğini düşürür.

Çıkarcı yöneticiler ise, kendileri veya şirketleri için çalışanlarının haklarını ve ihtiyaçlarını dikkate almazlar ve hatta çalmaya başlarlar. Bunu idame ettirebilmek için çalışanların bazılarını kayırmaya başlayarak çalışanların birbiriyle düşman olmasına sebep olurlar.  Bu tür yöneticiler sadece kendi çıkarlarını düşünür ve organizasyonun başarısının önemi yoktur.

Bu tip yöneticiler diğer paydaşları da etkiler, tedarikçiler aşırı titiz davranır, müşteriler kaçmaya başlar.

Ve bir gün patron her şeyi fark eder ve bu yöneticiye yol verir.

Sonuç olarak, organizasyonlar, cahil, cühela, çıkarcı, ne dediğini bilmeyen, yetersiz ve bilgisiz yöneticilerden uzak durmalı ve iyi eğitimli, becerikli ve saygılı yöneticilerle çalışmalıdır.

NOT: Bu yazı, deprem günlerinde hiçbir şey yapmak istemeyen bir durumdayken yaşamın devam ettiğini kabullenmek ve blog yazılarını devam ettirmek psikolojisinde yazılmıştır. Bu yazının yardımcı yazarı ise bir yapay zeka ürünüdür.

Leave a Reply