VUCA Dünyasında Strateji Rehberi

Belirsizlik, karmaşıklık, hızlı değişim ve muğlaklığın hüküm sürdüğü VUCA dünyasında, organizasyonların önceliklendirilmiş hedeflere ulaşmak için kaynaklarını ve yetkinliklerini etkin ve esnek bir şekilde kullanarak adapte olabilecekleri ve yenilikçi çözümler geliştirebilecekleri bir yol haritası, yani bir strateji gereklidir. Bu strateji, mevcut ve potansiyel zorlukları ve fırsatları dikkate alarak, tutarlı bir eylem planı oluşturur ve sürekli değişen koşullara hızlı ve uyumlu tepkiler verir. VUCA dünyasındaki başarılı bir strateji, organizasyonun sürdürülebilir büyüme ve rekabet avantajı sağlamak için esnek ve dinamik olmasını gerektirir.

Birçok organizasyonda, maalesef strateji belirlemede sorunlar var ve “kötü stratejiler” kullanıyorlar ve bu genel olarak başarısızlıkla sonuçlanıyor, kaynak israfına, nereye gideceğini bilmezliğe sürüklüyor şirketleri.

Kötü stratejinin” tuzağına düşmemek için, “kötü stratejinin” belirtilerini anlamak ve buna karşı düzeltici önlemler almak ggereklidir.

Kötü stratejinin belirtileri şunları içerir:

 • Anlamsız ve popüler kelimeler: Yüksek düzeyde düşünme illüzyonu veren ancak içerikten yoksun belirsiz dil ve soyut kavramlar.
 • Sorunlarla yüzleşmeme: Organizasyonun karşılaştığı engelleri ve zorlukları görmezden gelme veya hafife alma.
 • Hedefleri stratejiyle karıştırma: Gereken adımları belirtmeden ulaşmak istediğiniz sonuçları ana hatlarıyla belirleme.
 • Kötü stratejik hedefler: “Gelecek yıl %20 büyüyeceğiz” gibi gerçekçi olmayan veya sadece finansal hedefler belirleme.
 • Ulaşılamaz hedefler: Mevcut kaynaklar ve yetkinliklerle başarılamayacak hedefler belirleme.
 • Tutarlı olmayan eylem listesi: Uyumlu bir eylem planı olmadan yapılacaklar listesi oluşturmak
 • Önceliklendirme yapılmaması: Öncelikle ele alınması gereken zorlukları belirlememek.
 • Çözümler arasında mantık bağlantısı olmaması: Belirlenen zorluklara yönelik çözümler sunmak ancak bu çözümler arasında mantıklı bir ilişki olmaması.

Organizasyonunuzun strateji tanımında bu belirtilerden herhangi birini görüyorsanız, düşünüp yeniden değerlendirmeniz gerekmektedir. “Kötü bir strateji”, olmayan bir staretijeden daha zararlı olabilir, çünkü tamamen yanlış bir güvenlik ve yönlendirme duygusu sağlar.

Stratejinizi iyileştirmek için şunları düşünün:

 • Dilinizde açık ve spesifik olun, jargon ve popüler kelimelerden kaçının.
 • Organizasyonunuzun karşılaştığı zorlukları dürüstçe değerlendirin ve bunlarla yüzleşin.
 • Hedeflerinize ulaşmak için net bir eylem planı geliştirin, özel adımlar ve kilometre taşları belirleyin.
 • Organizasyonunuzun temel yetkinlikleri ve kaynaklarıyla uyumlu gerçekçi ve başarılabilir hedefler belirleyin.
 • Adımlarınızı önceliklendirin ve en büyük etkiyi yaratacak olanlara şeylere odaklanın.
 • Çözümlerinizi mantıklı bir şekilde bağlantılı olacak şekilde tasarlayın ve belirlenen zorlukları etkili bir şekilde ele alacak şekilde düşünün.

Zaman ayırarak düşünülmüş, tutarlı bir strateji oluşturarak, organizasyonunuz hedeflerine ulaşmak ve zorlukların üstesinden gelmek için daha iyi konumlandırılacaktır. Unutmayın, iyi bir strateji başarı için önemli bir temeldir.

#VUCAdünyası #Strateji #Belirsizlik #Karmaşıklık #Hızlıdeğişim #Belirsizlik #Önceliklendirme #Kaynaklar #Yetkinlikler #Etkinyönetim #Esneklik #Yenilikçiçözümler #Eylemplanı #Sürdürülebilirbüyüme #Rekabetavantajı

Leave a Reply