ORTA KADEME YÖNETİCİLİK ÖLÜYOR MU?

İş dünyasında devrim niteliğinde bir değişim yaşanıyor: Orta kademe yöneticilik ve geleneksel yöneticilik rolleri giderek azalıyor. Bu değişimin temelinde, teknolojik yenilikler, değişen iş modelleri ve organizasyonel yapılar yatıyor. Günümüz iş dünyası, hızla değişen pazar koşullarına…