Değişimin İkilemi: Süreklilik ve Değişimi Yönetmek

Tatilde Mintzberg’in son kitabı “Understanding Organizations…Finally!”ı tekrar karıştırmaya başladım. “Yönetimin içsel muammaları” listesindeki 7. madde, “Değişim bilmecesi: Sürekli değişim, hiç değişim olmaması kadar işlevsiz olabilir. Sürekliliğin korunması gerektiğinde değişim nasıl yönetilir?” beni oldukça düşündürdü. Değişim,…