ERTELEME

Yapılması gereken işleri daha sonraya bırakmaya ERTELEME (wikipedia) diyoruz. İnsanların çoğu yapmak istemedikleri işleri veya yapacak daha önemli işleri olduğu zaman ERTELEME eğilimi gösterirler, ancak ERTELEME alışkanlık halini aldığında gerek iş hayatı gerekse özel hayat…