Globalizasyon Bitiyor mu?

Son yıllarda globalizasyonun sona erdiğine dair söylemler gittikçe artıyor. Küresel ticaretin ve ekonomik entegrasyonun yavaşladığı, ülkelerin daha korumacı politikalara yöneldiği bir dönemde, globalizasyon gerçekten sona mı eriyor yoksa sadece dönüşüm mü geçiriyor? Küreselleşmenin Dönüşümü Globalizasyonun…

VUCA Dünyasında İş Planı Hazırlama

VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) terimi, hızla değişen ve öngörülemez bir iş ortamını tanımlamak için giderek daha fazla kullanılmaktadır. 1980’lerin sonunda Amerikan ordusu tarafından ortaya atılan bu terim, modern iş dünyasındaki zorlukları anlatmak için benimsenmiştir….

Artık “tarih tekerrür” Etmiyor

Başlangıçta, “Tarih tekerrürden ibarettir” deyimi, tarihin çeşitli dönemlerinde benzer olayların tekrar etme eğilimi olduğunu öne süren, geniş kabul gören bir görüştür. Ancak, modern çağda, özellikle teknolojik gelişmelerin ivme kazanmasıyla birlikte, bu deyimin artık geçerli olmadığını…