İŞ PLANI & İŞ PROGRAMI

Sanırım Türkçede “iş” kelimesinin anlamına bağlı olsa gerek, iş planı” ve “iş programı” kavramları sürekli karıştırılmakta ve birçok yönetici, patron “iş programı” tabirini kullanarak çalışanların da kafasını karıştırmakta.

Geçenlerde arayıp yardım isteyen bir okuyucum, büyük bir şirkete iş başvurusunda bulunmuş ve üçüncü görüşmeden sonra karar aşaması için İK departmanı, patronun (veya üst düzey yöneticinin) okuyucumun aday olduğu görev ile ilgili olarak bir “iş planı” sunumu yapmasını istediğini bildirmiş. Burada kafası karışan okuyucum konuyu açarak anlamaya çalışırken İK’nın da aslında bu farkı bilmediğini görmüş.

İK’ların birçoğunda maalesef bu tip işletmecilik cehaleti var ve ben anlamam, ben İK’cıyım mantığına sürekli rastlıyorum ama bu yazının konusu değil.

Zaten bu yazının konusu olan iş planını kısa bir tanımla geçeceğim.

İş Planı, bir şirketin geçmişini, gelecek için vizyonunuzu ve bu vizyondaki hedeflerine varmak için uygulayacağı planları anlatan çok önemli bir stratejik planlama dokümanı (aracı) ve şirketinizin yol haritasıdır.

Peki “iş programı” nedir ?

Bir işin, faaliyetin, optimum süre ve ve maliyette nasıl yapılacağını planlamak için, o işin, faaliyetin birbirinden bağımsız en küçük parçalarına bölünmesi ve ardından da birbiri ile bağımlı ve bağımsız olan küçük faaliyetlerin sıralandırılarak o işin faaliyetin nasıl yapılacağının planlanmasıdır.

Sürekli olarak rutin bir şekilde yapılmayan her işin bir proje olduğunu düşünürsek, aslında bu “proje yönetimi”dir. Her ne kadar ağırlıklı olarak inşaat yönetimi ile karıştırılsa da, proje yönetimi prensipleri her türlü projede uygulanabilir ve en basit şekliyle CPM ve GANT yöntyemleri kullanılabilir.

Sonuç olarak bu kavramları karıştırarak çalışanların da kafasını karıştırmamakta yarar var.

Leave a Reply