Küresel Riskler ve VUCA Dünyası

Teknolojik değişimin logaritmik hızının, globalleşmenin, neoliberalizmin ve oportünizmin yarattığı VUCA dünyası giderek daha değişken, belirsiz, karmaşık ve anlaşılması zor bir dünya yarattı.

Bu dört öge, beklenmekte olan küresel tehditler de ortaya çıkmaya başladıkça daha da karmaşık bir hale geldi. Ve bunların ilk habercisi COVID salgını oldu, biraz düzelmeye başlarken salgının getirdiği ekonomik krizler ve enflasyon başladı. Derken Avrupa’da bir savaş çıktı. Hemen ardından küresel ısınmanın artışı hissedilmeye başlandı ve son yaşadığımız doğal afet meydana geldi

Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) hazırladığı “Küresel Riskler 2023” raporu da bu anlamda iç açıcı değil.

Bu rapora göre kısa dönemde (2) yıl beklenen en önemli krizler:

 

Hayat pahalılığı,
Doğal afetler ve aşırı hava olayları,
Jeoekonomik çatışma,
İklim değişikliğini ile mücadelede başarısızlık,
Sosyal uyumun aşınması ve toplumsal kutuplaşma,
Büyük ölçekli çevresel hasarlar,
İklim değişikliğine uyumda başarısızlık,
Yaygın siber suçlar ve siber tehditler,
Doğal kaynak krizleri,
Büyük ölçekli gönülsüz göç.

Ne kadar tanıdık, nerdeyse hepsini misliyle yaşadık diye düşünsek de daha fazlasını yaşayacağımız aşikar.

VUCA dünyası şartları altında örgütsel ve kişisel hedefler belirlemek, stratejiler geliştirmek gittikçe zorlaşmakta. Peki neler yapabiliriz? Sorun burada ve daha ilerideki yazılarda.