Globalizasyon Bitiyor mu?

Son yıllarda globalizasyonun sona erdiğine dair söylemler gittikçe artıyor. Küresel ticaretin ve ekonomik entegrasyonun yavaşladığı, ülkelerin daha korumacı politikalara yöneldiği bir dönemde, globalizasyon gerçekten sona mı eriyor yoksa sadece dönüşüm mü geçiriyor? Küreselleşmenin Dönüşümü Globalizasyonun…

VUCA Dünyasında Hayatta Kalmak

VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) dünyası kavramı, özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemde çeşitli dinamiklerin etkisiyle ortaya çıkmıştır. Bu dinamiklerin başında teknolojideki hızlı değişimler, küreselleşme, neoliberal politikalar ve popülizmin yükselişi gelmektedir. Teknolojik yeniliklerin hız kazanması, internetin…