ŞİRKETLER VE ÇALIŞANLAR NEREYE GİDİYOR?

10353568_652630504828199_5386808695703217477_nGallup’un 2013 yılı sonlarında 142 ülkede yaptığı bir araştırmaya göre çalışanların sadece %13’ü işlerine bağlı, yani motive olmuş, örgütsel hedeflere inanmış ve onlara ulaşmak için çabalıyor. %63’ü işlerine bağlı değil, yani işleri onları motive etmiyor, örgütsel hedefler bir anlam ifade etmiyor ve o yönde büyük bir çaba göstermiyorlar.

%24’ü ise aktif bir şekilde işlerine bağlı değiller, yani mutsuzlar, üretken değiller ve çevrelerine olumsuzluk saçıyorlar.

Küresel bir çalışma olan bu araştırmayı rakamlara çevirdiğimizde 900 milyon kişinin işine bağlı olmadığını ve 340 milyon kişinin de aktif olarak bağımlı olmadığını, yani şirkete zarar verir bir durumda olduğunu görüyoruz.

Deloitte’nın 90 ülkede ve 2,500 şirkette yaptığı Küresel İnsan Kaynakları Eğilimleri – 2014 çalışmasının temel sonuçları ise aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

Şirketlerin ve İnsan Kaynakları yöneticilerinin % 83’ü ileride şirketlerine liderlik edecek kaynakların olmadığını söylüyor ve % 38’i bunu acil bir sorun olarak görüyor,

  • %79’u bağlılık sorunu olduğunu söylüyor ve %26’sı bunu acil bir sorun olarak görüyor,
  • %77’si, bu sorunlarla baş edebilecek doğru insan kaynakları yeteneklerinin olmadığını söylüyor ve %25’i bunu acil bir sorun olarak görüyor,
  • %75’i üst düzey yönetici bulmakta zorlanıyor ve %24’ü bunu acil bir sorun olarak görüyor,
  • Bunları sorun olarak görmeyen ve çalışanlarının bağlılığına inanalar ise sadece %17.

Tüm bunlar, artık şirketlerin bir çok şeyi değiştirmek zorunda olduklarını gösterirken çalışanlarında değişeceğinin göstergesi.

Daha ileride sürekli olarak yazacağım ÇALIŞANLARIN ve ŞİRKETLERİN geleceği konulardaki yazlılarda yukarıdaki rakamları hatırlamamız gerekiyor.

Leave a Reply