KASABA POLİTİKACILARI ve ŞİRKETİMİZ

politikBu sıralarda işimizin geleceği, gerek çalıştığımız ve maaş aldığımız iş açısından gerekse de şirketler açısında çok ilgimi çeken, okuduğum ve üzerinde çalıştığım bir konu.

Değişimin hızı ortalığı yıkıp geçirirken (yıkıcı değişim) bunun etkilerini sosyal yaşamımızda görüyoruz ve nesillerin düşünce, algı yapıları değişirken 2-3 hatta 4 nesil bir arada yaşamaya, çalışmaya başlıyor.

X, Y, Z, millenial nesillerinin yanında ve hatta maalesef çok üst kademelere ulaşmış, ancak maalesef değişimi algılamaktan uzak bir dinozorlar nesli var ki ben bunu yıllardır “kasaba politikacısı” olarak adlandırıyorum kişisel konuşmalarımda.

Bu kasaba politikacıları her yerde hala, ve maalesef yeni nesillerin içerisine de sızmış durumdalar.

Kim bu yaşamımızdaki kasaba politikacıları?

Şirket sahibi,

Şirketinizde müdür,

Devlet dairelerinde müdür,

Okulda öğretmen,

Taksi de şoför,

Apartmanınızda yönetici,

Çevrenizdeki esnaf,

Mahallenizde avukat.

Tanımlamaya çalışırken kasaba politikacılarını o kadar çok not almışım ki, bir türlü tanımlamayı yazamamışım bugüne dek ve onun için de yazılarımda kullanmaktan kaçındım. Ancak bugün belki de 30 yıldır görmediğim, eski arkadaşım Rüştü Bozkurt’un yaptığı tanımlamayı gördüm ve çok beğendim.

Aşağıdaki tanımlamayı Rüştü Bozkurt’un yazısından aktarıyorum:

Kasaba politikacısının özellikleri

1.Kasaba politikacısının en önemli göstergesi, herhangi bir ilke, kural, standart, kuram, bilgisi olmadan, sadece kulaktan  dolma  malumatla   siyaset yapmaya iman etmiş; o nedenle, dedi-kodu, dedim-dedi düzeyini aşamamış olmaktır.

2.Kasaba politikacılığı, bir güce yamanarak,değer katmayan sadakat, sorgulamayan itaat, tartışmadan alkışlayan dalkavukluktur.

3.Kasaba  politikacılığı, farklı olan ve kendinden önde bulunan değerli insanları karalayarak, çelmeleyerek, pusu kurarak, arkadan vurarak,düello cesareti göstermeden siyaset ortamında dolaşmaktır.

4.Kasaba politikacılığı, insanların  kim olduklarına odaklanma, hangi inanca, hangi aşirete, hangi cemaate, ırka, mahalleye, kente,kasabaya mensup olduklarını  esas alan ittifaklar üzerinden siyaset yapmaya çabalamaktır, insanların ne yaptıklarını önemsememektir.

5.Kasaba politikacılığı, siyaseti  ayırma, gruplmama, çatışma, düşman yaratma üzerinde kurgulayarak, kendi dar çevresi ve dükalıklarıyla  sadece makam ve mevki arayışı, kişisel tatmin peşinde olmaktır.

6.Kasaba politikacılığı,  fiziki ve entelektüel değer katmadan, ortada görünerek "meydan amirliği" ile "siyaset üretimini" ayırmayan "şark kurnazlığı"dır.

7.Kasaba politikacılığı, yöre ile ilgili hiçbir proje üretmeden, projeleri kitlelere ulaştırılması için emek ve zaman harcamadan, kitlelerin maddi ve kültürel zenginliğini artırma motivasyonunu  yükseltecek  işbirlikleri için  çabalamadan,kendi çıkarlarından bir kıymık bile ödün vermeden, makam ve mevki sahibi olmanın ilkesiz tutkusudur.

8.Kasaba politikacılığı, "sadece ben bilirim,benden büyüğü yoktur" ego şişirmesi nedeniyle "topraklara ve kurumlara küsülmez" evrensel ilkesini görmezden gelmek; toplumun diğer aktörlerine  tepeden bakmak,"sorgulamayan toplumların" yarattığı boşlukları değerlendirme fırsatı  yakalamış olmaya  aşırı değer yükleyerek, kuruluşlara, kurumlara ve yöreye orta ve uzun dönemde verilen zararı irdelemeyen, "kendine ayna tutmasını" bilmeyen, akıl gözü  kapanmış davranışlara sahip olmaktır.

9.Kasaba politikacılığı,en şeffaf ortamlarda, konuyu bilenlerin huzurunda  tartışarak düşünceleri arındırmanın etkin aracı olan gönüllü "hesap verme" ilkesinden kaçınmayı şiar edinen erdemsizliktir.

10.Kasaba politikacılığı, kendisini doğrudan veya dolaylı ilgilendiren olay ya da olguların eleştirileri karşısında "açık hesap verme özgüveni" yerine "kulakları sağır eden sessizliğin karanlığına" sığınma kolaycılığı ve ilkelliğidir.

Eğer şirket sahibiyseniz;

Bu şirketin sahibi siz, kasaba politikacısı iseniz ya hemen değişin, ya da batmadan şirketinizi kapatın,

Eğer şirketinizdeki yöneticilerden biri veya bir kaçı kasaba politikacısı ise hemen işine son verin,

Eğer çalışansanız;

Şirketin sahibi veya yöneticileri kasaba politikacısı ise hemen yeni bir iş aramaya başlayın,

Bireysel olarak ise;

Kasaba politikacılarını apartman yöneticisi seçmeyin,

Onların yakınlarında fazla durmayın, onlara iş vermeyin.

Çünkü onlar size ve çevrelerine zarar vermek için yaratılmışlardır.

Leave a Reply