İyi Yönetici – Harika Yönetici

GvsG

İyi ve harika yöneticilerin her ikisi de örgütlerindeki başarının temel anahtarının davranış biçimleri olduğunu bilir.

Her ikisi arasındaki temel fark, beklenen davranış biçimleri ile gerçek davranış biçimlerinin farklı olması halinde ne yapacaklarında yatar.

İyi yöneticiler;

· Başarılı bir uygulamanın gerçekleşebilmesi çin gerekli davranış biçimini tanımlayabilir (ve emreder)

Harika yöneticiler;

· Gerçek davranış biçimlerinin neden gerekenden değişik olduğunu anlar

· Bunun için insanları suçlamaz

· Tam tersine, yeni davranış biçimlerinin öğrenilmesi için gerçek bir çaba gösterir

. Çalışanların davranış biçimlerini teorik olarak değil iş yapılırken öğrenmelerini sağlamak için çaba gösterir

. Bunu yaparken davranış biçimindeki değişikliğin nedeni olan tüm faktörleri (kontrol/bağımsızlık/akış gibi) gözönüne alır

. Ve bunları yapmak için zaman ayırır.

Pactify’dan Bart Vanderhaege’in izni ile tercüme edilmiştir.

Leave a Reply