MODERN YÖNETİMİN BABASI DRUCKER VE GÜNÜMÜZ

Modern yönetimin en büyük gurusu sayılan P.Drucker günümüzdeki gelişmeleri çok önceden görüp yazmıştır. Günümüz VUCA dünyasında sürekli olarak konuştuğumuz yönetim şekillerinin babası sayılır bu anlamda.

Şirketlerin yönetimini, merkeziyetçilikten kaçması ve basitleştirilmesi gerektirdiğini ilk söyleyenlerden biridir. Yine Drucker’a göre, şirketler çok fazla ürün üretmeye, ihtiyaç duymadıkları çalışanları işe almaya (dış kaynaktan daha iyi bir çözüm olduğunda) ve kaçınmaları gereken ekonomik sektörlere doğru genişlemeye eğilimli olduklarını söyler.

Mavi yakalı işlerin kaybolacağını ilk görenlerdendir ki halen bu hızla günümüzde gerçekleşmekte.

Taşeronlaştırma veya “freelancing de diyebileceğimiz “dış kaynak kullanımı” olarak bilinen kavramını ilk görenlerdendir. Her iş için “ön oda” ve “arka oda” örneğini kullandı: “Bir şirket yalnızca ana işini desteklemek için kritik olan ön oda faaliyetlerinde bulunmalıdır. Arka oda faaliyetleri, bu görevlerin ön oda faaliyetleri olduğu diğer şirketlere devredilmelidir”.

Çalışanların yükümlük değil, varlık olduğunu yıllar önce söylemiştir.

Bu gün savunulan “Topluma güçlü bir bağlılığın olmadığı bir işin boş olduğunu ve bu kuruluşların bir işin yaşam döngüsünde meydana gelen birçok zorlukla ayakta kalamayacağını” uzun yıllar önce söylemişti.

Drucker okumayan bir lider veya yöneticinin olamayacağını düşünürüm hep.

Leave a Reply