Küresel Riskler ve VUCA Dünyası

Teknolojik değişimin logaritmik hızının, globalleşmenin, neoliberalizmin ve oportünizmin yarattığı VUCA dünyası giderek daha değişken, belirsiz, karmaşık ve anlaşılması zor bir dünya yarattı. Bu dört öge, beklenmekte olan küresel tehditler de ortaya çıkmaya başladıkça daha da…

Değişim ve Kriz Yönetimi?

Yaşadığımız son deprem, ülke olarak krizlere ve yönetimine ne kadar hazırlıksız olduğunu gösterdi. Yıllarca şirket yöneticileri değişim yönetimi, kriz yönetimi konularını konuştu. Hala da konuşuluyor ancak içinde bulunduğumuz VUCA Dünyası (Değişkenlik, Belirsizlik, Karmaşıklık, Muğlaklık ile…

KÖTÜ YÖNETİCİLER ve ÇALIŞANLAR

Siz hiç cahil, cühela, çıkarcı, ne dediğini bilmez, yetersiz, bilgisiz, terbiyesiz yöneticilerle çalıştınız mı? Ben çalıştım, bahse girerim ki siz de çalışmışsınızdır. Zordur, acı verir çalışana. Genelde patron tipi aile şirketlerinde rastlanır bu tiplere. Bu…