Küresel Tehditlerin Yükselişi

Economist Intelligence”  jeopolitik ve ekonomik yapıyı önemli ölçüde etkileyebilecek beş küresel risk tanımlayan bir rapor yayınladı. Bu raporu özetlersek:

Donald Trump’ın ABD Başkanlığına geri dönmesi: Bu durum küresel ticaret ve güvenlik ittifaklarını bozabilir, ticaret maliyetlerini artırabilir ve ABD’nin kilit müttefikleriyle ilişkilerini zorlayabilir.

Yeşil Teknoloji Sübvansiyon Yarışı: Batı’nın temiz enerjiye yönelik teşvikleri, maliyetleri etkileyerek ve muhtemelen Çin’den artan vergilere ve ekonomik misillemeye yol açarak potansiyel bir ticaret savaşı ortaya çıkabilir.

Aşırı Hava Olayları: İklim değişikliği senkronize aşırı hava olaylarına neden olarak küresel tedarik zincirlerini bozabilir, enflasyonu artırabilir ve gıda ve su kıtlığına yol açabilir.

Çin’in Tayvan’ı İlhak Etme Potansiyeli: Bu durum küresel bir ayrışmayı, teknoloji ve ticarette ciddi aksamaları tetikleyebilir ve önemli askeri ve ekonomik sonuçlar doğurabilir.

İsrail-Hamas Savaşının Bölgesel Bir Çatışmaya Dönüşmesi: Bu durum Orta Doğu petrol arzını sekteye uğratabilir, küresel petrol fiyatlarını artırabilir ve uluslararası güçlerin ilgisini çekerek küresel gerilimleri tırmandırabilir.

Bu risklerin olasılıkları farklılık gösterse de her biri küresel istikrar ve ekonomik koşullar üzerinde yüksek etkiye sahip olacaktır.

İçinde yaşadığımız VUCA Dünyası her Gün çeşitli belirsizlikler sürekli olarak yaratıyor ve bu belirsizlikler gün be gün değişiyor.

Sadece işimizi yönetirken, yeni bir iş kurarken değil yaşamımızın istediğimiz gibi gitmesi için kararlar alırken, meslek seçerken ve iş seçerken bile bunları sürekli olarak görmek ve anlamak zorundayız.

 

#KüreselRisler #JeopolitikTehditler #EkonomikDengeler #KüreselTicaret #İklimDeğişikliği

Leave a Reply