İŞ MODELİNİN YAPITAŞLARI – 1

Mayıs ayındaki ‘’İş Modeli İş Planı Değildir’’ konulu yazıda İş Modelinin tanımını yapmış ve Aleksander Osterwelder’ın İş Modeli Tuvalinden bahsetmiştim ve bu tuvali oluşturan dokuz yapıtaşını sıralamıştır.

İş Modeli tanımına ve Tuvale daha fazla açıklık getirmek için yapıtaşlarının neler olduğunu ve bu yapıtaşlarının Tuvale nasıl yerleşerek İş Modelinin görsel yapısını ortaya koyduğunu tam olarak açıklamadığından bazı şeylerin havada kaldığını gördüm.

Bir dizi olarak bu yapıtaşlarının açıklamalarına girmek istiyorum öncelikle.

Bu yapıtaşlarını, bir şirketin veya işin varlığını sağlayan dört ana unsurun (müşteri-diğer önerisi (veya satılan şey)- alt yapı-finansal süreklilik) tanımını oluşturan unsurlardır ve bunları :

1- Müşteri Grupları,

2- Değer Önerisi ( satılan şeyler),

3- Kanallar,

4- Müşteri İlişkileri,

5- Gelir Akışı,

6- Temel Kaynaklar,

7- Temel Faaliyetler,

8- Temel Ortaklıklar,

9- Maliyet Yapısı olarak sıralanır.

Bunları tek tek ele alırsak:

1- Müşteri Grupları: Bu yapıtaşı, bir şirketin ulaşmayı ve hizmet vermeyi hedeflediği insan veya şirket gruplarıdır.Her iş modelinin temelini müşteri oluşturur, müşterisi olamayan bir işin, şirketin yaşaması olanaksızdır. Müşterilerin ihtiyaçlarını daha iyi tahmin edebilmek için müşterileri ortak ihtiyaçları, ortak davranışları ve diğer ortak özellikleri doğrultusunda gruplandırabiliriz. Bir iş modeli bir veya birden çok küçüklü büyüklü müşteri grupları tanımlayabilir. Şirket, bu müşteri gruplarından hangileri üzerinde yoğunlaşması ve hangilerini kaale alması gerektiği konusunda bilinçli bir karar vererek seçim yapmak zorundadır. Bu karar verildikten sonra müşteri gruplarının özel ihtiyaçları gözönüne alınarak bunların çevresinde bir iş modeli oluşturulabilir.

Müşterilerin gruplanmasında kullanabileceğimiz özellikler aşağıdaki gibi sıralanabilir.

-Özel ihtiyaçları olanlar

-Değişik kanallar ile ulaşılanlar

-Değişik ilişkiler gerektirenler

-Değişik karlılıklar sağlıyanlar

-Sunulan değer önerisinin değişik yanları nedeniyle satın alanlar gibi.

(Yazının devamı ilerideki günlerde tamamlanacaktır)

Alexander Osterwalder, yukarıdaki ögeleri bir aray getiren bir İŞ PLANI TUVALİ hazırlamış, kendisinden izin alarak tercümesini yaptığım“İŞ MODELİ TUVALİ`ni buraya tıklayarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

_________________________________
Bu yazıyı beğendinizse aşağıdaki SHARE ON FACEBOOK veya TWEET THIS e basarak paylaşmanız benim çok işime yarayacaktır.

Teşekkür ederim.

One Reply to “İŞ MODELİNİN YAPITAŞLARI – 1”

  1. Pingback: İŞİMİZİN GELECEĞİ : tkaraca.com

Leave a Reply