KURUMSALLAŞMALI MI, KURUMSALLAŞMAMALI MI ?

Kurumsallaşmanın amacı, işletmelerin sürekliliklerini sağlıyabilmeleri için kişilerden bağımsız olarak belirli sistemler silsilesi içerisinde yürütülmesidir. Bunun gereği olarak da her işlem belirli kurallar dahilinde yürümeye başlar.

Küçük ve orta boy işletmeler ile aile şirketlerinin büyüme aşamasında kaçınılmaz olduğunu varsaydımız kurumsallaşma, acaba günümüzün şartlarında da geçerlimi?

Bilginin çok hızlı arttığı ve aktığı, değişim hızının son on-onbeş yıl içerisinde logaritmik artışı ve giderek de hızlanması sonucu günümüzde hızlı hareket edebilmek, esnek olmak,proaktif olmak ve hatta bir adım ileriye giderek geleceği yaratmak işletmelerin yaşamlarını sürdürmeleri açısından ön plana çıkmıştır. Bunların sağlanabilmesi için de en gerekli altyapı yaratıcı, yüksek motivasyona sahip bir çalışanlar topluluğudur.

Buna karşılık kurumsallaşma çabaları ile koymaya başladığımız kurallar silsilesi, kendi devamını sağlıyabilmek için yeni kurallar gereğini getirecek ve işletmeyi hantal bir yapıya doğru sürükleyecektir. Bu hantal yapının, günümüz koşullarında yaşamaya devam etmesi zorlaşacağından, ya değişime uğrayacaktır ya da yok olacaktır.

Aynı nedenler çalışanların yaratıcılığını körletmeye başlayacak ve motivasyonu düşürecektir. Kurallar sisilesi, bireyi yok saymaya başlayacak ama tezat olarak insanlar tarafından yürütülen, yönetilen işletmeden soğumaya başlamasını getirecektir. İşte tam bu nokta gecikmiş bir değişim başlatma noktasıdır.

Özetlersek, kurumsallığın getirdiği hantallık, karar verme mekanizmasını olumsuz yönde etkileyerek işletmeyi yavaşlatacak ve aynı zamanda da insanlar tarafından yürütülen, yönetilen işletmelerdeki insan faktörünü unutarak arka plana itecektir ki, bu da aslında sonun başlangıcıdır.

Sanırım kurumsallaşmanın son aşamasının kurumsallaşmadan kaçmak olduğunu söylemek, günümüz şartlarının geldiği nokta açısından yanlış olmayacaktır.

_________________________________
Bu yazıyı beğendinizse aşağıdaki SHARE ON FACEBOOK veya TWEET THIS e basarak paylaşmanız benim çok işime yarayacaktır.

Teşekkür ederim.

3 Replies to “KURUMSALLAŞMALI MI, KURUMSALLAŞMAMALI MI ?”

  1. Pingback: UNUTMAYIN, TEK KARAR VERİCİ VARDIR, O DA MÜŞTERİDİR : tkaraca.com

  2. Pingback: “KURUMSALLAŞIRKEN KURUM TUTMAK” !! : tkaraca.com

Leave a Reply