LİDERLER KRİZLERİ DÜZELTEMEZ ANCAK HASARI HAFİFLETEBİLİR

Liderler, bugün karşı karşıya olduğumuz sağlık ve ekonomik krizler gibi dış felaketleri “düzeltemezler”. Sadece hasarı hafifletebilirler.

İkincisi, çoğu kriz dış felaketler yüzünden değil, örgütlerdeki uzun süredir devam eden sistemik sorunlardan dolayı ortaya çıkar. Bu iyi bir şey, çünkü bu tür problemler açık düşünerek ve sıkı çalışma ile çözülebilir.

Bu çözüm arayışına başlarken öncelikle yapmamız gereken, iş modelimizin üzerinde yeniden çalışmaya başlamak ve yeni şartlar altında daha başarılı olabilecek modeller yaratmaktır. Bunun hemen ertesinde ise bölümlerin ekip iş modellerini, bireylerin kişisel iş modellerini şirketin iş modeli ile uyumlu hale getirmesi ise hem çok iyi bir uyum hem de beraberinde başarıyı getirecektir.

Yazarlar ekibinde olduğum “Business Model You” ve “Business Model for Teams” kitapları neredeyse bu günler için yazılmış.

Leave a Reply