DAHA DA VUCA

Son 8-10 aylık zaman dilimi içerisinde yapay zekanın hızlı yükselişi bir çok araştırmaya konu oluyor. Aşağıda da böyle bir raporun özeti var:

“McKinsey & Company’nin “Generative AI’nın Ekonomik Potansiyeli” (The economic potential of generative AI: The next productivity frontier, June 14, 2023) başlıklı makalesi, generative AI (GenAI)ın küresel ekonomi üzerindeki etkisini ölçümlemeye çalışıyor çalışıyor. Rapor, GenAI’ın küresel ekonomiye yıllık olarak 2,6 trilyon dolardan 4,4 trilyon dolara kadar katkı sağlayabileceğini ortaya koyuyor. Bu rakam, 2021’deki 3,1 trilyon dolarlık GSYİH ile Birleşik Krallık büyüklüğünde yeni bir ülke eklemeye benzer bir etki yapabileceği anlamına geliyor​.

Rapor, 47 ülkede 850 meslek ve 2.100 detaylı iş aktivitesini inceleyerek oluşturuldu. Bu çalışma, küresel iş gücünün %80’inden fazlasını temsil ediyor​. McKinsey’in yeni tahmini, 2017’deki tahminlerine kıyasla %15 ila %40’lık bir artışı gösteriyor. Bu yükseliş, GenAI araçlarının büyük ve küçük işletmeler tarafından hızla benimsenmesi ve potansiyel kullanım durumlarına bağlanıyor​.

Generative AI ve diğer teknolojilerin, çalışanların bugün %60 ila %70’ini oluşturan iş aktivitelerini otomatikleştirme potansiyeli bulunuyor. Ancak bu, büyük iş kayıplarının kaçınılmaz olduğu anlamına gelmiyor. Aksine, GenAI’ın uygulanması iş performansını yükseltebilir, bu da küresel verimlilik büyümesine yıllık ek olarak 0,2 ila 3,3 yüzde puan katkıda bulunabilir. Ancak, bu durum işçilerin yeni beceriler öğrenmesini gerektirir ve meslek değişikliklerine yol açabilir​​.

Erişilebilir GenAI’ın ortaya çıkışı, McKinsey’in işyeri otomasyonu için önceki tahminlerini yükseltti. Yeni tahminlere göre, bugünkü iş aktivitelerinin yarısı 2030 ile 2060 yılları arasında otomatikleştirilebilir, bu da önceki tahminlerden yaklaşık on yıl daha öne çekmiş oluyor.​​”

Aslında bu raporun ve yaşadığımız günlerin en önemli özeti;

Değişimin ivmesi aşırı derecede artıyor ve bunu sonucu olarak da içinde yaşadığımız VUCA dünyası giderek daha da VUKA’laşacak.”

Buna dünya, toplum, şirket ve/veya birey olarak ne kadar hazırız?

Giderek artan . Getireceği kaos, getireceği fırsatlar.

Kaos içerisinde yok olmak veya fırsatları değerlendirmek sadece sizin elinizde.

Leave a Reply