ORTA KADEME YÖNETİCİLİK ÖLÜYOR MU?

İş dünyasında devrim niteliğinde bir değişim yaşanıyor: Orta kademe yöneticilik ve geleneksel yöneticilik rolleri giderek azalıyor. Bu değişimin temelinde, teknolojik yenilikler, değişen iş modelleri ve organizasyonel yapılar yatıyor. Günümüz iş dünyası, hızla değişen pazar koşullarına…

Artık “tarih tekerrür” Etmiyor

Başlangıçta, “Tarih tekerrürden ibarettir” deyimi, tarihin çeşitli dönemlerinde benzer olayların tekrar etme eğilimi olduğunu öne süren, geniş kabul gören bir görüştür. Ancak, modern çağda, özellikle teknolojik gelişmelerin ivme kazanmasıyla birlikte, bu deyimin artık geçerli olmadığını…