YALIN İŞ PLANI

blog1

“Ağzına yumruğu yiyene kadar herkesin bir planı vardır” demiş ünlü boksör Mike Tyson,“hiçbir plan, düşmanla ilk ilişkiden sonra yaşamaz” ise birçok ünlü komutana atfedilir. Aynı şey maalesef “iş planları” için de geçerlidir.

Bir plan değişen şartlara uyum sağlayacak bir şekilde güncellenmediği sürece planın hiçbir anlamı kalmaz, her şeyin ilk plana göre gitmesi çok seyrek karşılaşılabilecek bir durumdur.

O zaman plan yapmayalım mı?

Planların çok önemi yoktur, gerekli olan plan yapmaktır” demiş Winston Churchill.

Plan yapmadan gitmemiz gereken yolu görmek veya başkalarına göstermek mümkün değildir.

Son yıllarda iş planı uzunluğu ve hazırlamak için harcanan zaman nedeniyle oldukça fazla eleştirilmekte ve buna karşı çeşitli yaklaşımlar getirilmektedir.

Diğer bir konu da birçok girişimci planı yaptıktan sonra “Pazar değişti mi?”, “Ürün istenilen sonuca ulaştı mı?” gibi soruları plan üzerinde irdelememektedir.

“Eric Rise ve Steve Blank, iş planının ilk hazırlanışındaki kaliteden öte, planın değişen şartlar doğrultusunda güncellenmesi konusun daha önemli olduğunu vurgular.

Eric Reis’ın yalın girişim kavramını ortaya artmasından sonra iş planı ve iş modeli kavramları arasında bir kargaşa yaşanmaya başlandı. Aslında bu karmaşaya neden olanlar, Reis’ın kendisi ve Steve Blankdir. Her ikisi de belirgin bir şekilde iş planının gerekliliğine karşı çıkarak önce iş modeli oluşturulmalıdır yaklaşımını kullanmaktadırlar, ancak bu yaklaşımı yaparken kullandıkları iki varsayım sanki iş planını yok saymaktadır.

Bunlardan birincisi, iş planının bir ofis ortamında müşteri ile hiçbir ilişki kurulmadan, sadece eski bilgi kullanılarak izole bir ortamda, aylarca süren bir çalışma sonucunda hazırlandığıdır.

İkicisi ise iş planını “statik” ve değişmeyen bir yapıda görmeleridir ki bence her ikisi de yanlıştır ve yalın girişimlerinde “sürekli” plan yapma zorunlukları vardır. Buradaki sürekli kelimesi de aslında kilit olan kavramdır, planlama sürekliliği ve dinamizmi olan bir süreçtir, başı ve sonu olan “statik” durağan bir süreç değildir, süreç planın zaman zaman kendisinden daha önemlidir. Çünkü plan bittiği andan itibaren değişen çevre koşullarına bağlı olarak doğru olmaktan çıkar ve yeniden yapılması gerekir.

İş planı yaşayan bir dokümandır, canlıdır, aynı işiniz gibi, o da yaşar, canlıdır. Bu yaşam, aslında değişime uyum sağlayan değişimdir ve bun sağlamadığınız zaman işiniz ölür. Onun ölmesini engellemek için de sürekli iş planının, değişen şartlar doğrultusunda güncellenmesi gerekir.”

https://blog.tkaraca.com/2013/yalin-is-plani-lean-business-plan/

İş Planı yaşayan bir dokümandır ve öyle de olmalıdır. Onu canlı tutabilmek için sürekli güncellemeliyiz ve bu da iş planın yalınlığını getirir.

 

Leave a Reply