STRATEJİK İŞ PLANI

Stratejik PlanStratejik bir iş planının temel yapısı, hedefler belirlemek ve bu hedeflere ulaşabilmek için izlenecek yolları oluşturmaktır.

Stratejik iş planını diğer araçlardan ayıran en önemli şeylerden biri, odaklanmış ve çok işlevsel doğasıdır. Stratejik bir planın amacı, bir varış noktasını – hedefi – belirlemek ve ardından ona mümkün olduğunca hızlı ve optimal bir şekilde ulaşmak için atılacak en iyi adımları belirlemektir.

Bir şirketin ana iş planını bir yol haritası olarak tanımlarız. Aslında belki de daha iyisi GPS olabilir. Bu GPS hedefe ulaşmak için gitmeniz gereken yoldaki yön işaretlerini ve diğer uyarı işaretlerini gösterir, en iyi rotayı planlar ve başarının temellerini atar. Genel planınız, şirketinizin yapısını, amacını ve iş modeli ile ilgili birçok alanı kapsayan ve farklı ilgi alanlarını sergileyen geniş kapsamlı bir çalışmadır. Ancak stratejik plan farklıdır. Daha akıcıdır ve tek bir yere götürür: “belirlediğiniz ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmeyi umduğunuz hedefe veya hedeflere. Ana iş planınız, birçok fikrin içinden geçen bir turdur; stratejik planlarınız, hedefinize düz bir çizgide bir amaç ile yürür.

Hedeflerinize bağlı olarak, hem genel bir plana hem de bir stratejik iş planına ihtiyacınız vardır.

Başarı, ne zaman ilerleyeceğinizi, ne zaman geri çekileceğinizi ve ne zaman kaçacağınızı anlamakla ilgilidir. Şirketiniz için stratejik bir plan, yaptığınız her hareketin sizi iş hedeflerinize yaklaştırmasını sağlamanın en iyi yollarından biridir ve bir GPS gibi sizi sapmalarda uyararak yeniden rota oluşturmanızı sağlayacaktır.

Leave a Reply