VUCA – Sun-Tzu – Peter Drucker

Yönetim dünyasında bazı yazarların düşünceler, fikirleri o kadar geni bir spekturuma yayılmıştır, bu yazarları sürekli ve tekrar tekrar okurum. Benim için bunların en önemlileri arasında Sun Tzu ve Peter Drucker vardır. İkisini d zaman zaman v tekrar tekrar okurum.

Bu sıralar VUCA üzerine çok okuyup yazıyorum, yıl sonunda Sun TZU’yu tekrar gözden geçirirken VUCA ile ilgili aklıma gelen bağlantılarını düşündüm.

Muhtemelen Sun Tzu’nun iki bin yıl öce yaşamış Çin’li bir komutan olduğunu duymuşsunuz.dur. Ancak sadece bir komutan değil bir düşünürdü de. Savaş stratejisi üzerine yazdığı “Savaş Sanatı” adlı yazılarda toplanan öğretileri dünyanın en eski strateji kuramları olarak kabul görür.

VUCA’nın ne olduğunu da bir daha hatırlatmakta yarar var: VUCA, Volatility (Muğlaklık), Uncertainty (Belirsizlik), Complexity (Karmaşıklık) ve Ambiguity (Bulanıklık) kelimelerinin ilk harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Bu kısaltma, hızlı değişen, tahmin edilemeyen olayların, birbirlerine bağlı olan sayısız faktörlerin ve belirsiz durumların yer aldığı modern iş ortamını tanımlamak için kullanılır.

Antik Çinli askeri stratejist Sun Tzu, “Savaş Sanatı” adlı eserinde, organizasyonların yönetimi ve stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesi konusunda uygulanabilecek ilkeleri anlatmıştır. Bu bağlamda, Sun Tzu’nun görüşleri VUCA ortamıyla oldukça bağlantılıdır..

Sun Tzu’nun önemli ilkelerinden biri, esnek ve uyumlu olmak ve bunun önemidir. VUCA dünyasında, değişen koşullara hızlı bir şekilde yanıt verme ve yeni durumlara adapte olabilme yeteneğine sahip olmak çok önemlidir. Sun Tzu, liderlerin su gibi olmalarını önerir, yani hızla herhangi bir şekle girebilir ve engellerin etrafında akabilir olmalıdır liderler. Bu, yeni fikirlere açık olmayı, farklı yaklaşımları deneyebilecek kadar istekli olmayı ve gerektiğinde “dönüşebilecek” kadar esnek olmayı gerektirir.

Sun Tzu ayrıca, durumun anlaşılmasının ve bilgi toplamanın önemine vurgu yapar. VUCA ortamında, ne olup bittiğine ve geleceğe dair net bir resim elde etmek çok zordur. Sun Tzu, liderlere, durumu daha iyi anlamak için mümkün olduğunca çok bilgi toplamalarını ve analiz etmelerini önerir. Bu, müttefiklerin ve düşmanların niyetlerini ve imkanlarını anlamayı ve durumun gerçekleştiği daha geniş bir bağlamı anlamayı da içerir.

Son olarak, Sun Tzu liderlere, tepki vermek yerine önceden harekete geçmelerini önerir, yanı proaktif olmayı. VUCA ortamında, olaylar olurken sadece tepki vermek isteği doğal olabilir. Ancak, Sun Tzu liderlere, rakiplerinin hareketlerini tahmin etmeyi ve mümkün olduğunca önleyici hareketlerde bulunmayı önerir. Bu, fırsatları aramayı ve riskleri yönetmeyi önceden düşünmeyi gerektirir.

Genel olarak, Sun Tzu’nun ilkeleri, sadece VUCA ortamında değil her zaman liderler için çok değerlidir. Uyumlu ve esnek olmak, bilgi toplamak ve önceden harekete geçmek sayesinde, liderler modern iş dünyasının zorluklarını daha iyi anlayıp yanıt verebileceklerdir.

Peter Drucker, modern yönetimin “babası” olarak kabul edilen bir yönetim danışmanı ve yazarıdır. Yönetim teorisi ve uygulamasının gelişimine katkıda bulunan Drucker, bugün de etkili olan fikirleriyle tanınır.

Drucker’ın VUCA ortamı ile ilgili görüşleri, Sun Tzu’nunkilere benzerdir. Drucker, organizasyonların değişime uyum sağlayabilecek ve yeni durumlara hızla reaksiyon verebilecek ve uyum sağlayacakbilecek şekilde olması gerektiğine inanır. Ayrıca, organizasyonun faaliyet gösterdiği ortamı daha iyi anlamak için bilgi toplamanın ve analiz etmenin önemine vurgu yapar.

Drucker’ın önemli fikirlerinden biri, “hedefler doğrultusunda yönetme” kavramıdır. Bu, organizasyon için net hedefler ve amaçlar belirlemeyi ve daha sonra çalışanların çalışmaları ve kaynakların kullanımıyla bu hedeflere ulaşmayı içerir. VUCA ortamında, organizasyonların koşullar değiştiğinde hedeflerini ve amaçlarını uyum sağlama yeteneğine sahip olmaları önemlidir. Bu, organizasyonun güçlü yönlerini ve zayıf yönlerini net bir şekilde anlamaya, ortamdaki değişiklikleri tahmin etme ve yanıt verme yeteneğine ihtiyaç duyar.

Drucker’ın yönetim felsefesinin başka bir önemli yönü, “yenilik” fikridir. Drucker, organizasyonların rekabetçi ve hayatta kalabilir olması için sürekli yenilik yapmaları gerektiğine inanır. Bu, yeni fikirlere açık olmayı, yeni yaklaşımları denemeyi ve risk almayı gerektirir. VUCA ortamında, yenilik yeteneği, yeni zorluklarla ve fırsatlarla yüzleşmek için çok önemlidir.

Genel olarak, Drucker’ın fikirleri, VUCA ortamında yol almaya çalışan organizasyonlar için çok değerlidir. Uyumlu olmak, bilgi toplamak ve yenilik yapmak sayesinde, organizasyonlar modern iş dünyasının zorluklarını ve fırsatlarını daha iyi anlayıp yanıt verebileceklerdir.

 

#VUCA #suntzu #drucker #muğlaklık #belirsizlik #karmaşıklık #bulanıklık #strateji #yönetim

Leave a Reply